Gebruik Wmo-voorzieningen

Tot 2015 (decentralisatie van extramurale AWBZ-zorg naar Wmo en Zvw) werden de volgende Wmo-voorzieningen geregistreerd door het CIZ:

    * Huishoudelijke verzorging
    * Begeleiding individueel
    * Begeleiding groep
    * Persoonlijke verzorging
    * Verpleging

De cijfers betreffen het aantal personen dat een vorm van zorg ontvangt. Eén persoon kan meer soorten zorg ontvangen.

Technische informatie
Momenteel worden de gegevens vestrekt door de gemeenten. Er zijn echter nog circa 50 gemeenten die de informatie niet beschikbaar hebben (gesteld aan het CBS).
In plaats daarvan gaan wij daarom uit van de gegevens uit (november) 2014 zoals geregistreerd  door het CIZ. De cijfers zijn geactualiseerd door deze op te hogen op basis van de groeifactor van het aantal 75-plussers tussen 2015 en 2017).

Klik op een gebied op de kaart voor meer informatie.