Gebruik van loophulpmiddelen

Het gebruik van een loophulpmiddel (wandelstok, rollator, rolstoel) is een indicator voor de mate waarin fysieke beperkingen bij het zelfstandig wonen voorkomen. Deze indicator richt zich hiermee vooral op de aanwezigheid van lichamelijke beperkingen en houdt, anders dan bij bijvoorbeeld de CIZ-indicering, geen rekening met sociale en psycho-geriatrische beperkingen.

Technische informatie:
Informatie over het gebruik van loophupmiddelen is afkomstig uit het WoonOnderzoek Nederland (2015) en bepaald voor leeftijdsgroepen (tot 65, 65-74, 75-84 en 85 jaar en ouder), voor de herkomst (westers of niet-westers) en het inkomensniveau in de woonomgeving (al dan niet behoren tot de 40% Nederlanders met de laagste inkomens). Op basis hiervan kan het gebruik van loophulpmiddelen worden benaderd voor de gemeenten en buurten in Nederland.

Klik op een gebied op de kaart voor meer informatie.