Prognose 75-plussers

Het aandeel 75-plussers zal de komende decennia aanzienlijk blijven stijgen: van 1,36 mln nu tot 2,6 mln in 2060. Na het jaar 2040 neemt de leeftijdsgroep van 75-85 af, maar blijft het aantal 'negentigers' stijgen. In 2060 is hun aantal (153.000) zesmaal zo groot als nu (25.000).Technische informatie:
Voor gemeenten is de bron ofwel de Primosprognose (exact) of PEARL-prognose van het planbureau voor de Leefomgeving (globaal). Het laatste model werkt voor gemeenten met veel ruimere leeftijdsklassen (alleen 65-plus) dan de Primosprognose (vijfjaarlijkse klassen mogelijk).

De globale prognose op buurtniveau is gebaseerd op het cohort-survivalprincipein de 4.500 postcode4-gebieden. Voor deze gebieden zijn exacte leeftijden bekend voor de periode 1998-2017. Per postcodegebied is de 'uitval' bepaald van een leeftijdsgroep. Bijvoorbeeld: van de 3.000 65 tot 69-jarigen in 2005 waren vijf jaar later nog 2.300 personen aanwezig met een leeftijd tussen 70 en 74 jaar. De overige 700 personen zijn verdwenen door sterfte danwel door het saldo van vestiging en vertrek. Bij het bepalen van de 'survival ratio' zijn de laatste perioden zwaarder gewogen dan de eerdere perioden. Ook is gecontroleerd voor uitschieters door nieuwbouw. Ten slotte zijn de gemeentetotalen weer in overeenstemming gebracht met de resultaten van de PEARL-prognose.

Het resultaat geeft de natuurlijke ontwikkeling (door sterfte en migratie) van de oudere leeftijdsgroepen weer.
Klik op een gebied op de kaart voor meer informatie.