'Grijze druk'

De vraag naar geschikte woningen zal toenemen door vergrijzing en door de wens langer thuis te blijven wonen, ook wanneer men een zorgvraag heeft.

Hoe de 'grijze druk' zich zal ontwikkelen, hangt vooral af van het aantal geschikte woningen dat de komende decennia wordt gebouwd. Hier gaan we uit van de ontwikkeling van de 'grijze druk' wanneer er geen geschikte woningen meer bijkomen.


Technische informatie:
De 'grijze druk' is uitgedrukt als het aantal 75-plussers in een gebied op elke 100 (gedeeltelijk) geschikte woningen in dat gebied. Gelijkvloerse woningen zijn 'geschikt'; eengezinswoningen met voldoende ruimte voor een traplift of een zeer ruime benedenverdieping zijn 'gedeeltelijk geschikt'. Woningen die 'gedeeltelijk geschikt' zijn, zijn voor de helft meegerekend. 
Klik op een gebied op de kaart voor meer informatie.