'Grijze druk' 

Idealiter zijn er voldoende geschikte woningen voor de ouderen die daarin willen wonen. Of het aantal 'voldoende' is, hangt af van verschillende omstandigheden, zoals:
  • het aantal ouderen dat in een eenvoudig aanpasbare woning woont, zoals een eengezinswoning waar eventueel een traplift kan worden geplaatst. Verhuizing naar een geschikte woning is dan mogelijk niet aan de orde;
  • het aantal 'jongeren' dat in een geschikte woning woont;
  • de passendheid van de kenmerken van de geschikte woningen (eigendomsvorm, prijs, ligging) bij de wensen van de ouderen.
Hoewel ouderen niet vaak verhuizen, is een meerderheid van de 50-plussers na zijn 50-ste verjaardag nog minimaal eenmaal verhuisd (Doekhie, K. e.a. Ouderen van de toekomst; verschillen in de wensen en mogelijkheden voor wonen, welzijn en zorg. Utrecht, NIVEL, 2014).
Daarbij vestigde men zich vooral in gelijkvloerse of voor ouderen bestemde woningen
(Carola de Groot, Frank van Dam, Femke Daalhuizen. Vergrijzing en woningmarkt, Den Haag, Planbureau voor de Leefomgeving, 2013).


Technische informatie:
De 'grijze druk' is uitgedrukt als het aantal 75-plussers in een gebied op elke 100 (gedeeltelijk) geschikte woningen in dat gebied. Gelijkvloerse woningen zijn 'geschikt'; eengezinswoningen met voldoende ruimte voor een traplift of een zeer ruime benedenverdieping zijn 'gedeeltelijk geschikt'.
Woningen die 'gedeeltelijk geschikt' zijn, zijn voor de helft meegerekend. Ten slotte is van het aantal 75-plussers het aantal plaatsen in een tehuis afgetrokken. Ofwel:

                                               (aantal 75-plussers)  -  (aantal plaatsen in een tehuis)
grijze druk=     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          (aantal geschikte woningen)     +    1/2 maal (aantal gedeeltelijk geschikte woningen)
Klik op een gebied op de kaart voor meer informatie.