Essentiële voorzieningen

In Duitsland bezigt men wel de criteria Arzt-Aldi-Apotheker om aan te geven welke buurten geschikt zijn voor ouderen (Lezing Prof. dr. G. de Kam; Gouda, 14 december 2015). Ofwel: een huisarts(enpost), een supermarkt en een apotheek als basisvoorwaarden voor een geschikte buurt voor ouderen.

Rigo onderzocht op basis van interviews met deskundigen waaraan een woonomgeving moet voldoen voor mensen die voorheen een verzorgingshuisindicatie kregen (ZZP VV 1 t/m 4). De onderzoekers concluderen dat vooral de aanwezigheid van een supermarkt en een ontmoetingspunt van belang zijn voor het zelfstandig wonen van ouderen met lichamelijke beperkingen (Rossum, F. van e.a. Randvoorwaarden voor extramuraal wonen bij ZZP's VV 01 t/m 04. Amsterdam, Rigo, maart 2014, p.58).

In de Geroscoop is uitgegaan van de gemiddelde afstand van woonadressen tot essentiële voorzieningen. Naarmate een voorziening vaker door ouderen wordt bezocht, is deze zwaarder meegewogen. De wegingsfactor is gebaseerd op het geschatte aantal bezoeken per jaar. Het resultaat is een gewogen afstand tot de genoemde voorzieningen. In de praktijk varieert deze tussen circa 300 m en 5 km.
  • Supermarkt: (52; eenmaal per week)
  • Huisarts (12)
  • Apotheek (12)
  • (Ontmoetingspunt in) zorginstelling (12)
  • Fysiotherapeut (6)
  • Warenhuis (6)
  • Horeca (6)

Technische informatie
In het overzicht over de nabijheid van voorzieningen zijn afkomstig uit verschillende bronnen: afstanden tot supermarkt, huisarts, apotheek, warenhuis, horeca en treinstations zijn gemeten over de weg en afkomstig van het CBS. De afstanden tot (ontmoetingspunten in) tehuizen, fysiotherapeuten en bushaltes zijn afkonstig van brancheorganisaties. De afstanden zijn hemelsbreed en zijn berekend op basis van postcodegegevens en coördinaten.

Klik op een gebied op de kaart voor meer informatie.