Prognose 85-plussers

Tussen nu en 2040 verdrievoudigt het aandeel 85-plussers (CBS/PEARL-prognose 2016). Het aantal thuiswonenden in deze leeftijdsgroep met een zorgvraag zal echter nog sneller toenemen. Dat komt doordat steeds minder ouderen met een zorgvraag in een instelling (willen) wonen. 

Volgens het CBS  daalt het aandeel 80 tot 90-jarigen dat in een instelling woont tussen 2015 en 2030 van 10 naar 6%. Onder de 90-plussers daalt dit aandeel in deze periode van 32 naar 17%.Technische informatie:
Voor gemeenten is de bron ofwel de Primosprognose (exact) of PEARL-prognose van het planbureau voor de Leefomgeving (globaal). Het laatste model werkt voor gemeenten met veel ruimere leeftijdsklassen (alleen 65-plus) dan de Primosprognose (vijfjaarlijkse klassen mogelijk).

De globale prognose op buurtniveau is gebaseerd op het cohort-survivalprincipein de 4.500 postcode4-gebieden. Voor deze gebieden zijn exacte leeftijden bekend voor de periode 1998-2017. Per postcodegebied is de 'uitval' bepaald van een leeftijdsgroep. Bijvoorbeeld: van de 3.000 65 tot 69-jarigen in 2005 waren vijf jaar later nog 2.300 personen aanwezig met een leeftijd tussen 70 en 74 jaar. De overige 700 personen zijn verdwenen door sterfte danwel door het saldo van vestiging en vertrek. Bij het bepalen van de 'survival ratio' zijn de laatste perioden zwaarder gewogen dan de eerdere perioden. Ook is gecontroleerd voor uitschieters door nieuwbouw. Ten slotte zijn de gemeentetotalen weer in overeenstemming gebracht met de resultaten van de PEARL-prognose.

Het resultaat geeft de natuurlijke ontwikkeling (door sterfte en migratie) van de oudere leeftijdsgroepen weer.
Klik op een gebied op de kaart voor meer informatie.