85-plussers

Het aandeel 85-plussers in de bevolking groeit snel: van 0,3 mln in 2017 en 0,6 mln in 2030 tot 0,9  mln in 2040.
Vooral deze leeftijdsgroep heeft een aanzienlijke zorgvraag. Het aantal thuiswonende mensen met een zorgvraag neemt niet alleen hierdoor toe. Ook zullen steeds meer mensen met lichamelijke beperkingen naar verwachting thuis blijven wonen.

Volgens het CBS  daalt het aandeel 80 to 90-jarigen dat in een instelling woont tussen 2015 en 2030 van 10 naar 6%. Onder de 90-plussers daalt dit aandeel in deze periode van 32 naar 17%. Bron: Coen van Duin, Lenny Stoeldraijer, Dominique van Roon en Carel Harmsen (2016) Huishoudensprognose 2015–2060: jongeren en ouderen langer thuis. Den Haag, CBS


Technische informatie
De bron van deze gegevens voor gemeenten in het CBS. Voor buurten is alleen het totaal aantal 65-plussers bekend. Om de onderverdeling naar de leeftijdklassen (65-74, 75-84, 85+) te verkrijgen zijn er twee opties:
  • Exact: (Primos-)progose of
  • Globaal (standaard): bewerkinging van CBS-gegevens voor 13.000 buurten op basis van 4.500 postcode4-gebieden in Nederland. Gemiddeld omvat een postcode4-gebied drie CBS-buurten; in steden iets meer, in het landelijke gebeid iets minder. Deze schatting levert in 84% van de buurten resultaten op die minder dan 1%-punt afwijken van de werkelijke cijfers. (Vergelijking met werkelijke gegevens van drie leeftijdsgroepen (65-74, 75-84, 85+) in 215 buurten in de gemeenten Amersfoort en Ede).Klik op een gebied op de kaart voor meer informatie.