75-plussers

"Ouderdom komt met gebreken", maar wanneer beginnen de gebreken? Vanaf het 75 jaar ervaart ruim een derde beperkingen bij het uitvoeren van huishoudelijke taken. Maar de meeste huishoudelijke taken kunnen over het algemeen nog wel worden verricht. De omslag doet zich rond het 85e jaar voor. Dan heeft volgens het WoonOnderzoek Nederland meer dan de helft moeite met de meeste huishoudelijke taken.

Het aantal 75-plussers bedraagt momenteel 1,3 mln en zal toenemen tot 2,0 mln in 2030 en 2,6 mln in 2040. De groei van 85-plussers gaat sneller. Van 0,3 mln in 2017 en 0,6 mln in 2030 tot 0,9 mln in 2040.

Technische informatie
De bron van deze gegevens voor gemeenten is het CBS. Voor buurten is uit deze bron alleen het totaal aantal 65-plussers bekend. Om de onderverdeling naar de leeftijdklassen (65-74, 75-84, 85+) te verkrijgen zijn er twee opties:
  • Exact: (Primos-)progose of
  • Globaal (standaard): bewerkinging van CBS-gegevens voor 13.000 buurten op basis van 4.500 postcode4-gebieden in Nederland. Gemiddeld omvat een postcode4-gebied drie CBS-buurten; in steden iets meer, in het landelijke gebeid iets minder. Deze schatting levert in 84% van de buurten resultaten op die minder dan 1%-punt afwijken van de werkelijke cijfers. (Vergelijking met werkelijke gegevens van drie leeftijdsgroepen (65-74, 75-84, 85+) in 215 buurten in de gemeenten Amersfoort en Ede).Klik op een gebied op de kaart voor meer informatie.