Gegevens per buurt (postcodegebied)

Gemeenten en buurten
Nederland telt circa 350 gemeenten. Door het samengaan van gemeenten neemt dit aantal in de loop van de jaren gestaag af. Binnen de gemeenten onderscheidt het CBS wijken, buurten en postcodegebieden. De Geroscoop geeft naast gemeenten en straten de situatie per viercijferig postcodegebied (dus zonder de letters). In Nederland gaat het om zo'n 4.100 gebieden. Dit schaalniveau is gekozen omdat
  • voor deze gebieden veel gedetailleerde gegevens beschikbaar zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor de leeftijden van de inwoners. 
  • de grenzen van de postcodegebieden niet of nauwelijks wijzigen. Hierdoor kunnen ontwikkelingen op langere termijn goed worden gevolgd.
De kaarten van de postcodegebieden zijn overigens samengeteld op basis van de CBS-buurten die er in voorkomen. De exacte grens van de postcodegebieden kan hiervan afwijken. De gegevens in de Geroscoop zijn niettemin altijd gebaseerd op de postcodebieden, tenzij anders is aangegeven.
Klik op een gebied op de kaart voor meer informatie.